top of page

SUBSTITUČNÍ CENTUM PLZEŇ

Provoz v centru

Substituční centrum Plzeň (SCP), které provozuje Ulice - Agentura sociální práce, o.s., bylo otevřeno v druhé polovině roku 2009. Toto zařízení jako jediné poskytuje substituční léčbu klientům s dlouhodobou závislostí na opiátech v Plzeňském kraji a od 1. 1. 2012 i klientům z Karlovarského kraje. Za celou dobu své existence proběhlo 169 případů substituční léčby, tu podstoupilo 110 klientů – z toho 40 klientů opakovaně.

 

V roce 2013 došlo k celkové stabilizaci programu. Standardně se pohyboval počet klientů současně v programu kolem 32 klientů. Došlo poklesu žadatelů o léčbu. Co se týče primární drogy nejčastěji užívanou látkou v Plzni je Vendal Retard – u 50% klientů v substitučním programu ji má jako primární drogu (90 % klientů zkušenost s touto látkou), následuje heroin u 30% (klienti dlouhodobě v substituční léčbě - lapsy heroinem) až poté buprenorfin – Subutex u 20% klientů. V souvislosti s užívanou vstupní drogou se občas objevuje i fentanyl a to ve formě náplastí, které si klienti vyvařují a následně aplikují i.v.. Zkušenost s fentanylem jsme zaznamenali u 4 klientů.

 

I nadále se prodlužuje doba léčby, postupně se začíná zvyšovat počet stabilních klientů v léčbě, na druhou stranu přibývá počet klientů, kteří v substitučním programu porušují abstinenci užíváním pervitinu. 

Přes rok nabízíme službu screeningového testování z moči na přítomnost psychoaktivních látek. Tuto službu jsme se rozhodli nabídnout v souvislosti s plným využitím našich prostor. Vzhledem k tomu, že i klienti substitučního centra jsou pravidelně testováni na přítomnost psychoaktivních látek, přišlo nám správné, naše zkušenosti nabídnout těm, kteří je potřebují – pracovníkům OSPOD. Samotné testování je upraveno dohodou o spolupráci či individuálním plánem a klientem. Testování na přítomnost psychoaktivních látek slouží jako vodítko k posouzení klientovi situace, tato služba není schopná potvrdit či vyvrátit, že je klient závislý.

Testy OSPOD
Statistika programu

42/10

 

Počet klientů/z toho mladistvých

479/63

 

Počet kontaktů/z toho mladistvých

1 943/92

 

Počet klientů/počet osob

bottom of page