top of page

To

jsme my

Občanské sdružení, které od roku 2001 provádí sociální práci a poskytuje služby Harm Reduction (snižování rizik) v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce, uzavřené drogové scény a romské komunity. To vše na území města Plzně a v Plzeňském regionu. Dále provozuje zdravotnické zařízení Substituční centrum Plzeň, které se zabývá ambulantní formou léčby opiátových závislostí.

Specializujeme se především na práci na bytech uživatelů, což s sebou přináší výhody v poznání širšího kontextu uživatelova života. 

Využíváme i prostor ulice, který je pro tento typ činnosti typický a v neposlední řadě také využíváme prostor kanceláře pro vyřizování zakázek, jež by v samotném terénu bylo obtížnější. Práce s uživateli drog je klasickou službou HR (snižování rizik). Prostor prostituce se snažíme obsáhnout v celé šíři, a proto kromě práce na trase prostituce pouliční docházíme i do erotických klubů a od roku 2006 i na privátní byty, kde se také prostituce nabízí. Tímto se prozatím výrazně vydělujeme z řady organizací zabývajících se problematikou prostituce, protože jsme prozatím v ČR téměř jediní, komu se podařilo do privátních bytů proniknout.

 

Od roku 2007 jsme se zabývali spuštěním nového projektu - substitučního centra. Projekt nabízí novou, v Plzeňském kraji dosud chybějící formu léčby opiátových závislostí. Jedná se o standardní léčebný postup. Provoz byl zahájen v roce 2009.

VALNÁ HROMADA

 

Mgr. Jitka Skoblová
Mgr. Pavel Brenkus
Mgr. Markéta Ackrmannová
Mgr. Martin Parula
Kristýna Karpíšková
Mgr. Monika Mašková, DiS.
PhDr. Jiří Frýbert

Jitka Vrbová

ŘEDITEL ORGANIZACE

 

Mgr. Martin Parula

bottom of page