top of page

OSTATNÍ AKTIVITY ORGANIZACE

Akce Den s Ulicí se konala již po jedenácté. Jedná se o divadelní akci, kde účinkujícími jsou klienti terapeutické

komunity, kteří se léčí z drogové závislosti. V letošním roce došlo ke spolupráci pouze s jednou komunitou a to TK Advaita z Nové Vsi u Liberce, která sehrála dvě představení nazvané TV Advaita.

 

Členové našeho občanského sdružení se aktivně podíleli na Komunitním plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008 – 2015, ve skupině „lidé ohrožení drogovou závislostí“ a „obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a lidé bez domova“. Stejně tak se dlouhodobě účastníme komunitního plánování sociálních služeb pro město Rokycany. Od letošního roku jsme se zapojili i do plánování 2. etapy komunitního plánování sociálních služeb ve městě Klatovy, kde působíme v pracovní skupině „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“.

 

Naše zkušenosti a know how si nenecháváme jen pro sebe, ale snažíme se o ně podělit i v rámci oboru.

Na konferenci konané v Rehau k projektu Clara 2, jež se věnuje příhraniční spolupráci Karlovarského kraje se sousedními pohraničními kraji na saské a bavorské straně měl náš pracovník příspěvek na téma Substituční léčba. Na VII. Adiktologické konferenci Jihočeského kraje jsme vystoupili s příspěvkem „Vyžadují romští uživatelé drog specifický přístup?“.

 

Pokračuje naše partnerství s portálem eDekontaminace, uveřejnili jsme zde několik našich materiálů, obzvlášť ceněný byl text o zneužívání léku vendal retard a o používání vody pro injekční aplikaci. Jsme zastoupeni textem i v knize Ze sexbyznysu na trh práce, kterou vydala Rozkoš bez rizika.

 

Jsme zapojeni do Pracovní skupiny nízkoprahových služeb Plzeňského kraje, která pracuje pod hlavičkou ČAS. Aktivně jsme se od letošního roku začali účastnit Fóra terénní práce. Stali jsme se členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb a požádali jsme o členství v A.N.O. –Asociaci nestátních organizací.

bottom of page