top of page
Terénní
program
Ulice

Poslání

 

Terénní program Ulice provádí terénní sociální práci u osob závislích na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. 

Tyto osoby podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života, a tím přispíváme k ochraně veřejného zdraví. 

Služby poskytujeme anonimně a bezplatně v Plzni, v Rokycanech, v Klatovech a v Nepomuku. 

Ulice
Agentura
sociální
práce

 

Jsme spolek, který od roku 2001 provádí sociální práci a prostřednictvím Terénního programu Ulice poskytuje služby Harm Reduction (snižování rizik) v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce, uzavřené drogové scény a romské komunity. To vše na území města Plzně a v Plzeňském regionu. 

Dále provozujeme zdravotnické zařízení Substituční centrum Plzeň, které se zabývá ambulantní formou léčby opiátových závislostí.

 

Substituční
centrum
Plzeň

Poslání

 

Substituční centrum Plzeň poskytuje léčbu opiátových závislostí.

Jedná se o časově neomezenou, udržovací terapii, která odkládá konečný cíl (abstinenci) na dobu, kdy jí bude klient objektivně i subjektivně schopen.

Tímto způsobem pomáháme klientům snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat jejich socializaci.

Lidé

Valná hromada 

 

Mgr. Jitka Skoblová, Mgr. Pavel Brenkus, Mgr. Markéta Ackrmannová, Mgr. Martin Parula, 

Kristýna Karpíšková, Mgr. Monika Mašková, DiS., PhDr. Jiří Frýbert, Jitka Vrbová

Ředitel 

 

Mgr. Martin Parula

bottom of page