top of page

SPOLEK

ULICE

PLZEŇ

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
SPOLEK ULICE PLZEŇ

TERÉNNÍ PROGRAM ULICE

 

POSLÁNÍ

Terénní program Ulice provádí terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života, a tím přispíváme i k ochraně veřejného zdraví. Nabízenou službu poskytujeme anonymně a bezplatně, a to v Plzni a dalších městech Plzeňského kraje.

 

PRACOVNÍCI

PhDr. Jiří Frýbert vedoucí programu, sociální 

pracovník. Martin Petr / pracovník v sociálních službách. Pavlína Kubečková, DiS. / sociální pracovnice. Bc. Daniela Kolmanová / sociální pracovnice do 31.5.2016. Mgr. Jitka Haumerová / pracovnice v sociálních službách od 1.2.2016.

Barbora Boušová / pracovnice v sociálních službách od 1.6.2016

DOBROVOLNÍCI

Mgr. Monika Mašková, DiS. / Mickey Šulc / 

Bc. Barbora Mendlová / Alena Hajšmanová / Nicola BurešováTereza Nolčová

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách / Osoby komerčně zneužívané a osoby pohybující se v sexbyznysu

CÍLE

1. vyhledávání a kontaktování naší cílové skupiny 

2. zlepšení či zachování zdravotního stavu klienta 

3. zlepšení či zachování sociální situace klienta 

4. ochrana veřejného zdraví

PRINCIPY PRÁCE

bezplatnost / zachování důstojnosti / individuální přístup / aktivizační přístup / místní a časová dostupnost / anonymita / nízkoprahovost / rovný přístup / odbornost

ČINNOST V ROCE 2016

Do roku 2016 s námi již nevstoupila Petra 

Krumposová, místo ní jsme přijali Jitku Haumerovou. V pololetí od nás odešla Daniela Kolmanová, kterou nahradila Barbora Boušová. V regionálních městech jsme zahájili spolupráci s uživateli alkoholu a konopí, začali jsme distribuovat filtry pro kuřáky konopí. Nechali jsme si ukončit pověření k SPOD. Během roku se u nás vystřídalo šest dobrovolníků, kteří odpracovali dohromady v přímé práci s klienty 419,5 hodiny a dále strávili vzděláváním 56,5 hodin, které jim organizace zajišťuje v rámci benefitů. Česká asociace streetwork nám udělila třetí místo v ocenění ČASovaná bota v kategorii Tým roku. Proběhla certifikace odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, nebyl nám stržen ani jeden bod a získali jsme certifikát na další čtyři roky. Na konci listopadu jsme se připojili k Evropskému týdnu testování na HIV a spolu s lékařkou Zdravotního ústavu testovali v gay klubu Míša. Proběhl čtrnáctý ročník akce Den s Ulicí, TK Advaita sehrála představení Malý princ v říši divů a TK White light I. předvedla hru Svoboda. Publikovali jsme 4 odborné texty a na různých konferencích přednesli 4 příspěvky. Po deseti letech jsme ukončili fungování v projektu SIS, který vede organizace Tady a teď. V ulicích a parcích jsme našli a zlikvidovali 1 052 použitých injekčních stříkaček.  Doménou je stále práce na bytech uživatelů drog, kde jsme vyměnili 61% z celkového počtu injekčních setů. 

TVRDÁ DATA

462 uživatelů drog / 131 neuživatelů drog / 5 599 kontaktů s uživateli služby / 246 prvokontaktů / 140 512 vyměněných injekčních stříkaček / 137 322 přijatých injekčních stříkaček / 1 052 nalezených injekčních stříkaček / 3 493 výměn / 32,5 průměrný věk uživatelů drog / 23 uživatelů alkoholu / 57 uživateů konopí / 17 uživatelů fentanylu / 2 uživatelé heroinu / 7 uživatelů buprenorfinu / 67 uživatelů vendalu / 288 uživatelů pervitinu / 1 uživatel metadonu / 119 individuálních poradenství / 30 krizových intervencí / 123 případů sociální práce / 964 výkonů informačního servisu / 186 testů na HIV / 175 testů na HBV / 167 testů na HCV / 182 testů na syfilis

bottom of page