top of page

SPOLEK

ULICE

PLZEŇ

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
SPOLEK ULICE PLZEŇ

 

POSLÁNÍ

Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytování sociálnícha zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

ČLENOVÉ SPOLKU

Mgr. Markéta Ackrmannová, Kristýna Karpíšková, 

Pavlína Kubečková, Dis., Mgr. Monika Mašková,

Markéta Ryšlavá, Jitka Vrbová, PhDr. Jiří Frýbert,

Mgr. Martin Parula, Martin Petr

VÝBOR

Mgr. Markéta Ackrmannová / vedoucí substitučního centra, PhDr. Jiří Frýbert / vedoucí terénního programu, Mgr. Martin Parula / výkonný ředitel spolku 

FLASHBACK

Dokončili jsme projekt „Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu“, kde jsme byli partnerem Rozkoše bez rizika. Podíleli jsme se autorsky na vydání publikace „Jde to i jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie“. Ta shrnuje výsledky výzkumu k tématu násilného a nekorektního chování strážníků a policie vůči sexuálním pracovnicím.

Ve spolupráci s CPPT, o. p. s., Point 14 a Střediskem křesťanské pomoci jsme v září uspořádali 9. ročník krajské AT konference o prevenci a léčbě závislostí s názvem „Devátá vlna“.

Zažili jsme celoorganizační teambuilding v klášteře Teplá.

ČLENSTVÍ SPOLKU

Pracovní skupina nízkoprahových služeb Plzeňského kraje, která pracuje pod hlavičkou ČAS.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb APSS

Asociace nestátních organizací A.N.O. Terénní program se zde stal členem Sekce HR. 

Partnerství s portálem eDekontaminace. 

Pracovní skupina Plac Odboru bezpečnosti MMP - má za úkol řešit situaci v této sociálně vyloučené lokalitě.

Regionální platforma pro otázky integrace cizinců na území Plzeňského kraje, kterou organizuje Centrum na podporu integrace cizinců.
Fórum terénní práce - platforma pro zařízení a programy pracující formou terénní kontaktní práce v České republice, a to napříč cílovými skupinami.

FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI

KT / Klaus Timber, RVKPP / Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MPSV / Ministerstvo práce a sociálních věcí, MZ / Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb, MZ HIV / Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, PK / Plzeňský kraj, Program podpory projektů protidrogové prevence, MMP / Magistrát města Plzně, MMP KPPK / Magistrát města Plzně, Komise protidrogové prevence, UMO3, Rokycany, 

Klatovy, Přeštice, PMS / Probační a mediační služba, VZP / Všeobecná zdravotní pojišťovna 

bottom of page