top of page

TERÉNNÍ PROGRAM ULICE

 122 177 

 PŘIJATÝCH STŘÍKAČEK 

 126 308 

 VYDANÝCH STŘÍKAČEK 

POSLÁNÍ

Terénní program Ulice provádí terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života, a tím přispíváme i k ochraně veřejného zdraví. Nabízenou službu poskytujeme anonymně a bezplatně, a to v Plzni a dalších městech Plzeňského kraje.

CÍLOVÁ SKUPINA
PRACOVNÍCI

PhDr. Jiří Frýbert

vedoucí programu, sociální pracovník

Martin Petr

pracovník v sociálních službách

Jitka Vrbová

pracovnice v sociálních službách do 31.3.2015

Pavlína Kubečková, DiS.

sociální pracovnice

Petra Krumposová, DiS.

sociální pracovnice

Bc. Daniela Kolmanová

sociální pracovnice od 1.5.2015

1. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

2. osoby komerčně zneužívané a osoby pohybující se v sexbyznysu

CÍLE SLUŽBY

1. vyhledávání a kontaktování naší cílové skupiny

2. zlepšení či zachování zdravotního stavu klienta

3. zlepšení či zachování sociální situace klienta

4. ochrana veřejného zdraví

PRINCIPY PRÁCE

bezplatnost, zachování důstojnosti, individuální přístup, aktivizační přístup, místní a časová dostupnost, anonymita, nízkoprahovost, rovný přístup, odbornost

ČINNOSTI V ROCE 2015

V roce 2015 jsme přestali jezdit do Nepomuku a svoji činnost přesunuli místo toho do Přeštic.

Začali jsme pracovat s novým supervizorem, kterým se stal MUDr. Stanislav Kudrle.

Účastnili jsme se projektu Inovace systému kvality sociálních služeb, který realizovalo MPSV (konkrétně Pilotního ověření návrhu nového znění parametrů a kritérií kvality poskytování sociálních služeb).

Stali jsme se partnerem Rozkoše bez rizika v jejich novém projektu Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

Terénní program se stal členem Sekce HR v A.N.O.

Publikovali jsme 7 odborných textů a přednesli 5 příspěvků na konferencích.

Vydali jsme 3 tiskové zprávy, ze kterých vzniklo 5 novinových článků.

Na třináctém ročníku divadelní akce Den s Ulicí vystoupila TK Advaita s hrou Pán prstenů a TK White Light I. s představením Tamaz5.

Na konci listopadu jsme se připojili k Evropskému týdnu testování na HIV a spolu s lékařkou Zdravotního ústavu testovali v gay klubu Míša.

Na přednáškách a workshopech jsme se věnovali 157 dospívajícím.

A k tomu jsme každý všední den chodili do terénu a věnovali se přímé práci s klienty, 12% z nich byli cizinci.

Mimo jiné jsme pracovali na 49 bytech uživatelů služby a navštěvovali jsme 5 erotických klubů a 9 privátů.

Ochrana zdraví zůstává jednoznačnou prioritou, proč nás klienti kontaktují, 87% kontaktů obsahovalo kontrakt v této oblasti.

I tak to bohužel nepomohlo dvěma klientům, kteří se konce roku nedočkali.

DOBROVOLNÍCI

Mgr. Monika Mašková, DiS.

Ing. Jiří Návrat

Bc. Olga Džulajová

Bc. Barbora Mendlová

Mickey Šulc

TVRDÁ PRAVDA
407

uživatelů drog

156

neuživatelů drog

6 859

kontaktů s uživateli služby

199

prvokontaktů

882

nalezených injekčních stříkaček

4 200

provedených výměn

32

průměrný věk UD

10

uživatelů alkoholu

6

uživatelů fentanylu

59

uživatelů Vendalu

5

uživatelů heroinu

8

uživatelů buprenorfinu

318

uživatelů pervitinu

1

uživatel metadonu

158

individuálních poradenství

58

krizových intervencí

193

případů sociální práce

968

výkonů informačního servisu

202

testů na HIV

188

testů na HBV

181

testů na HCV

195

testů na syfilis

bottom of page