top of page

SPOLEK ULICE PLZEŇ 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2015 

POSLÁNÍ

Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví. 

STRATEGICKÉ ZMĚNY

V průběhu roku 2015 došlo k finální transformaci občanského sdružení na spolek. S tím se změnil především název organizace Spolek Ulice Plzeň a její sídlo Zbrojnická 116/2, 301 00 Plzeň.

V červnu 2015 proběhlo strategické plánování s profesionálním facilitátorem z CpKP a vznikl strategický plán rozvoje spolku na dalších pět let.

ČLENSTVÍ SPOLKU

Pracovní skupina nízkoprahových služeb Plzeňského kraje, která pracuje pod hlavičkou ČAS.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb APSS

Asociace nestátních organizací A.N.O. Terénní program se stal členem Sekce HR.

Partnerství s portálem eDekontaminace.

Pracovní skupina Plac Odboru bezpečnosti MMP - má za úkol řešit situaci v této sociálně vyloučené lokalitě.

Mgr. Markéta Ackrmannová

Kristýna Karpíšková

Pavlína Kubečková, Dis.

přijata 25. 6. 2015 

Mgr. Monika Mašková

JUDr. Jitka Skoblová

vystoupila 25. 6. 2015

Jitka Vrbová

Mgr. Pavel Brenkus

vystoupil 25. 6. 2015

PhDr. Jiří Frýbert

Mgr. Martin Parula

Martin Petr

přijat 26. 5. 2015

ČLENOVÉ SPOLKU
VÝBOR

Mgr. Martin Parula

výkonný ředitel

Mgr. Markéta Ackrmannová

vedoucí substitučního centra

PhDr. Jiří Frýbert

vedoucí terénního programu

FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI

KT - Klaus Timber, RVKPP - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, MZ - Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb, MZ HIV - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, PK - Plzeňský kraj, Program podpory projektů protidrogové prevence, PK OSS - Plzeňský kraj, Odbor sociálních služeb, MMP - Magistrát města Plzně, MMP KPPK - Magistrát města Plzně, Komise protidrogové prevence, UMO1, UMO2, UMO3, Rokycany, Klatovy, Přeštice, PMS - Probační a mediační služba, VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna 

bottom of page