top of page

Spolek Ulice Plzeň

Výroční zpráva 2017
Účetní závěrka ke stažení
Home

P

POSLÁNÍ

Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

P

POSLÁNÍ

Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

C

ˇ

CLENOVÉ SPOLKU

Mgr. Markéta Ackrmannová

Kristýna Karpíšková

Pavlína Kubečková, Dis. - vystoupila

Mgr. Monika Mačasová

Markéta Ryšlavá, Dis.

Jitka Vrbová

Mária Pařilová, Dis.

Bc. Jarmila Cifrová

PhDr. Jiří Frýbert

Mgr. Martin Parula

Martin Petr - vystoupil

Jan Carlos Sekera

Karel Voborník

Bc. Ondřej Dvořák

V

VÝBOR

Mgr. Markéta Ackrmannová/vedoucí substitučního centra

PhDr. Jiří Frýbert/vedoucí terénního programu

Mgr. Martin Parula/výkonný ředitel spolku

FLASHBACK

Naše práce byla vybrána jako příklad dobré praxe 

v rámci evropského projektu BETRAD Better Treatment for Ageing Drug User, jehož cílem je zmapovat situaci kolem stárnoucí populace uživatelů drog. Z několika stovek programů bylo vybráno pouze 20 příkladů dobré praxe z celé Evropy., z České republiky pouze dva.

Ulice oslavila 15 let akcí Týden pro Ulici. 

Byl to týden naplněný hudbou, divadlem, filmy, odbornými přednáškami, diskuzemi a kulatými stoly. Přijeli nás navštívit i zahraniční hosté.

Více o oslavách na https://kurigalzu.wixsite.com/tiu2017

F

C

ˇ

CLENSTVÍ SPOLKU

Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 

Asociace nestátních organizací A.N.O. Terénní program je členem Sekce HR. 

Pracovní skupina nízkoprahových služeb Plzeňského kraje, která pracuje pod hlavičkou ČAS.

Regionální platforma pro otázky integrace cizinců na území Plzeňského kraje, kterou organizuje Centrum na podporu integrace cizinců.

Partnerství s portálem eDekontaminace. 

F

FINANCNÍ PODPORA

ˇ

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Ministerstvo zdravotnictví.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS .

Plzeňský kraj.

Magistrát města Plzně.

Rokycany.

Klatovy.

Přeštice.

Probační a mediační služba.

Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 

Contact

K

KONTAKT

728-243-690

Vaše zpáva byla úspěšně odeslána!

bottom of page